top of page
Zoeken

Initiatieven Herdenkingsjaar Slavernijverleden

Op woensdag 7 december 2022 heeft NGO Platform in samenwerking met Werkgroep 1 Juli en SKAL een bijeenkomst georganiseerd om initiatieven aan te moedigen voor het Herdenkingsjaar Slavernijverleden in Caribisch Nederland van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024. In het kader van dit herdenkingsjaar ontvangen het Mondriaan Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie ieder 1 miljoen euro om activiteiten te ondersteunen. De bijeenkomst was bedoeld voor individuen en organisaties in de disciplines kunst, erfgoed, creatieve industrie, podiumkunsten en educatie.Gedurende deze ochtend was het mogelijk om ideeën voor projecten met elkaar te delen en hierin samenwerking te zoeken met andere NGO's of geïnteresseerden om elkaar te versterken en eventueel tot gezamenlijke subsidieaanvragen te komen. Ook was er ruimte om nieuwe ideeën voor projecten te vormen.Meer informatie:


2022_12_07 Presentatie Werkgroep 1 juli
.pdf
Download PDF • 1.78MB


Arthur Sealy, voorzitter van de dialooggroep slavernijverleden vertelt over het ontstaan en verloop van de dialooggroep slavernijverleden. De groep is in het leven geroepen om te onderzoeken hoe om te gaan met het slavernijverleden in de huidige samenleving en advies uit te brengen aan Nederland. Onder andere zouden zij graag een gedenkmuur zien waar de namen van arbeiders die naar Bonaire zijn bekomen op geplaatst worden.


Meer informatie:De aanwezigen hebben zich in verschillende groepjes verdeelt met de vragen;

- Naam NGO / Initiatiefnemer

- Welk projectidee heeft u

- Wat is uw doelgroep

- Met welke NGO’s zou u samen willen werken


2022_12_07 Handout
.docx
Download DOCX • 50KB

De groepjes hebben ongeveer een half uur de tijd gehad om hun netwerk te vergroten en ideeën uit te wisselen. Hier zijn verschillende resultaten uit gekomen: Mangazina di Rei, Dialooggroep Slavernijverleden en de Commissie 500 jaar Rincon hebben het idee om de eerdergenoemde namenmuur bij de ingang van Rincon, als cultureel centrum en in het verleden verblijfplaats van ‘zoutslaven’ en dwangarbeiders, te plaatsen. Raynel Cecilia wil ik samenwerking met Fundashon Kanta Orkidia ‘Modern African Music’ opnemen. Fundashon 60+ Flor di Orkidia, Creaclub Bonaire, Fundashon Kuchara en School for Performing Arts Bonaire willen samen een project ‘vroeger, nu en toekomst’ opzetten waarin ouderen onder andere door storytelling hun kennis overdragen aan kinderen en jongeren om bewustwording te vergroten. Terramar museum wil haar bestaande programma wijden aan het onderwerp slavernijverleden met ‘News Cafe’ (gebaseerd op gesprek/dialoog), cinema club (films presenteren), pub quiz (speels informatie opdoen voor kinderen) en artist cafe (voor kunstenaars). Terramar doet hierbij een oproep aan artiesten en kunstenaars die willen aansluiten bij het project. Fundashon Yubi Kirindongo van de bekende kunstenaar Yubi Kirindongo is samen met de Fundashon Parke Nashonal op Curaçao in 2009 begonnen met het plaatsen van oriëntatiepunten op geselecteerde herinneringsplekken aan de Slavenroute in het Caribisch gebied en Amerika. Dit begon op Curaçao met het ontwerp, de productie en de plaatsing van 7 landmarks genaamd "moketa di lucha", die symbool staan ​​voor vrijheid en emancipatie.

Hun doel is uiteindelijk om een ​​landmark te plaatsen op alle eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen, te beginnen met Bonaire vanwege de hechte sociale, culturele en historische banden tussen Curaçao en Bonaire. Hun doel is ook om bij de komende herdenking van 160 jaar afschaffing van de slavernij in het Nederlandse Koninkrijk dit monument op een relevante historische plek op Bonaire te plaatsen ter erkenning van "Martis di Cathalina Janga", die op 10 november 1834 een protest leidde van de tot slaaf gemaakte slaven in het gebied van Rincon tegen de mishandeling die ze ondergingen.


Deze stichting is op zoek naar een samenwerkingspartner (of partners) op Bonaire om dit project te realiseren. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij NGO Platform via de website of info@ngobonaire.org


Het verzoek wordt gedaan om de ‘Handout’ in te vullen en voor 23 januari op te sturen naar NGO Platform via info@ngoplatform.org om een centraal punt te creëren om te weten welke stichtingen met welk project bezig zijn om verbindingen te maken en daarnaast ook ten behoeve van de cultuuragenda en gerichte ondersteuning te bieden. Zodra er meer bekend is over de voorwaarden van het Fonds voor Cultuurparticipatie zal er een volgende bijeenkomst gepland worden. Ook is er dan nog voldoende tijd om projecten voor de 2e deadline (16 april) voor het Mondriaan Fonds te ontwikkelen.

61 weergaven0 opmerkingen

Comentarios


bottom of page