top of page
Zoeken

Eerste aanvraagronde Faro: nu open tot 8 september / Gemeenschaps Erfgoed

'Faro' is een reeks principes met een bottom-upbenadering voor het erkennen en waarderen van het erfgoed van een gemeenschap

In Faro staan ​​burgerinitiatieven en participatie centraal als een integraal onderdeel van de erfgoedpraktijk. Het benadrukt de maatschappelijke relevantie van erfgoedzorg en speelt in op het versterken van erfgoedgemeenschappen. Afgelopen jaar is door het erfgoedveld een uitvoeringsagenda opgesteld die als uitgangspunt dient voor aanvragen voor mogelijke Faro-initiatieven. Het belangrijkste criterium voor financiering van Faro-initiatieven is het langetermijneffect op het erfgoedbeleid en de manier waarop de erfgoedzorg is georganiseerd. De implementatie-/uitvoeringsagenda van Faro moedigt lokale erfgoedburgerinitiatieven, culturele organisaties en openbare entiteiten aan om (indien mogelijk in samenwerking) innovatieve initiatieven toe te passen die het erfgoedbeleid en de erfgoedpraktijk participatiever en inclusiever zullen maken.



Andere voorbeelden die overwogen kunnen worden:

- participatieproject met bewoners om erfgoedwaarden te identificeren en te erkennen als input voor gemeenschapsgericht erfgoedbeleid, regionale canon (belangrijke eilandgeschiedenis), landschapsbiografie, etc.

- een reeks informatieve gesprekken onder begeleiding van een externe procesbegeleider met alle betrokkenen over het omgaan met archeologisch erfgoed en hoe je afspraken hierover kunt borgen in opgaven, beleid of regelgeving.

Deadline 1: 8 september, voor het indienen van een (concept)voorstel.

Deadline 2: 20 september voor het projectplan en begrotingsvoorstel.



Voor het inplannen van een afspraak in augustus kunt u mailen naar: Elisabeth.Veldbloem@Rijksdienstcn.com

Tussen 10 – 25 augustus: faro@cultureelerfgoed.nl


47 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page