top of page

Over NGO Platform

NGO Platform Bonaire helpt NGO's hun doelen te bereiken door het geven van informatie, ondersteuning, advies, praktische hulp en workshops. Door krachten te bundelen kan men tijd, geld en inspanning besparen zodat de NGO's zich kunnen richten op hun hoofdtaken.
NGO Platform heeft meer dan 80 leden en samen werken we hard om het welzijn van Bonaire te verbeteren. Hieronder een overzicht van onze diensten.

Informatie

Op het NGO kantoor kunnen stichtingen, verenigingen en vrijwilligers terecht voor:

 • Stichtingen oprichten

 • Projecten opzetten

 • Activiteiten organiseren

 • Subsidie aanvragen

Vrijwilligerscentrale

NGO Platform fungeert ook als vrijwilligerscentrale voor Bonaire: 

 • Samenbrengen van vraag en aanbod

 • Begeleiden van vrijwilligers

 • Promotie vrijwilligerswerk

 • Ondersteunen van NGO's bij werving, selectie en opstellen beleid

 • Trainingen en workshops voor NGO's en vrijwilligers  

Ondersteuning

NGO Platform geeft NGO's inhoudelijke ondersteuning bij:

 • Projectplannen uitwerken

 • Subsidieaanvragen schrijven

 • Begrotingen opstellen

 • Projectadministratie 

 • Schrijven van jaarplannen, werplannen of jaarverslagen

 • Promotie, mediaplannen of graphic design

Praktische hulp

Voor NGO's zonder eigen kantoor is er praktische hulp:

 • Kopiëren, printen, scannen

 • Zaal en/of beamer huren

 • Flexibele werkplek

Bijeenkomsten

Workshops
Een paar keer per jaar organiseert NGO Platform workshops voor NGO's met uiteenlopende onderwerpen, zoals solide projectplannen leren schrijven, subsidieaanvragen of sociale media.

 

Samenwerking
NGO Platform bevordert samenwerking tussen organisaties door partijen bij elkaar te brengen, ideeën uit te wisselen en bijeenkomsten te organiseren.

Onze missie

Onze missie is om lokale NGO's te ondersteunen en bij elkaar te brengen zodat deze in staat blijven de Bonaireaanse gemeenschap een betere toekomst te geven.  

Onze visie

Door iets van jezelf te geven als vrijwilliger, krijg je ook veel terug!

Our Mission
bottom of page