top of page

Heb ik een Verklaring van Rechtswege nodig als ik vrijwilligerswerk ga doen op Bonaire?

Vrijwilliger vreemdeling (niet zijnde Nederlanders)

  • Verblijf tot 3 maanden

Als een vreemdeling vrijwilligerswerk verricht voor maximaal 12 weken binnen een periode van 52 weken, dan is hiervoor geen TWV vereist. Aangezien de vreemdeling in dat geval ook binnen de vrije termijn (als toerist) verblijft, hoeft ook geen verblijfsvergunning voor bepaalde tijd aangevraagd te worden.
 

  • Verblijf langer dan 3 maanden

Als een vreemdeling vrijwilligerswerk verricht voor langer dan 12 weken, dan is hiervoor wel een TWV vereist en moet de vreemdeling ook een aanvraag om een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd aanvragen onder een beperking verband houdend met ‘verblijf als vrijwilliger’. Dit is een tijdelijk verblijfsrecht dat voor maximaal één jaar kan worden verleend. Na één jaar kan de verblijfsvergunning niet meer worden verlengd. In principe zijn de stukken gelijk aan de stukken van arbeid in loondienst. Enkele verschillen zijn dat in plaats van een arbeidsovereenkomst een vrijwilligersovereenkomst wordt overgelegd en dat de arbeidsmarkttoets geen vereiste is. Achterin het aanvraagformulier (toelichtingspagina’s) verblijfsvergunning voor bepaalde tijd zou u moeten kijken onder de kopjes “arbeid in loondienst” en ‘vrijwilligers’. Al deze stukken zijn benodigd voor de aanvraag.
 

Nederlandse vrijwilligers

  • Verblijf tot 3 maanden

Behoeven geen verklaring toelating van rechtswege. Mogen vrijwilligerswerk verrichten in hun vrije termijn als toerist.
 

  • Verblijf langer dan 3 maanden

Moeten een verklaring toelating van rechtswege aanvragen (MBES08) zie bijlage. Daarvoor moeten de onderstaande documenten overgelegd worden (voor de algemene info kunt u onze website raadplegen onder het kopie Verblijfsaanvragen voor Nederlanders – Verklaring toelating van rechtswege):

- ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
- kopie van het geldige paspoort van de aanvrager
- (vanaf 12 jaar en als u de afgelopen vijf jaar ook buiten het Koninkrijk heeft gewoond): kopie *gelegaliseerde/gepostiliseerde verklaring omtrent het gedrag, afgegeven door het bevoegd gezag gedurende de laatste vijf jaar (niet ouder dan 3 maanden na de datum van indiening) of een schriftelijke verklaring (niet ouder dan 3 maanden op de datum van indiening) waaruit dit voldoende blijkt
- documenten waaruit blijkt dat men toegang heeft tot huisvesting in de openbare lichamen
- bewijs van zelfstandig, duurzaam en voldoende bestaansmiddelen
- een geldige vrijwilligersovereenkomst + kopie legitimatiebewijs hoofd vrijwilligersorganisatie OF
- werkgeversverklaring (MBES29) + kopie van het hoofd van de vrijwilligersorganisatie

bottom of page