top of page

Kan ik als niet-inwoner van Bonaire een stichting of vereniging oprichten?

Ja, als niet ingezete is het mogelijk een stichting/vereniging op te richten. 


Dit moet wel via een op Bonaire gevestigde notaris vastgelegd worden. 
In de statuten moet daarnaast een rechtspersoon worden geregistreerd die wel ingezete van Bonaire is (te denken aan een coordinator of directeur) en er moet een lokaal adres zijn voor de registratie.

bottom of page