top of page

It involves activities of a voluntary nature, so not a 'normal job for a boss' in a profit business. As a volunteer you make a selfless effort for the society. This is not mandatory, but there is a certain amount of responsibility involved. Sometimes a small compensation can be given or an allowance for petrol of telephone costs, for example.

NGO Platform is committed in various ways to mobilize volunteers on Bonaire. We do this by creating sustainable relations between NGOs and volunteers, offering pop up volunteering and BON DOET. Do you want to make a difference as a volunteer? Below you will find more information about how you can empower the people and organizations on Bonaire!

 

 

We hebben het over vrijwilligerswerk op Bonaire als een natuurlijk persoon op vrijwillige basis werkzaamheden verricht, zonder salaris en in een min of meer georganiseerd verband. Vrijwilligers kunnen kiezen uit verschillende non-profit organisaties, zoals stichtingen, verenigingen, clubs, scholen of verpleeghuizen. 

Het gaat om activiteiten van vrijwillige aard, dus geen 'gewone baan voor een baas' in een bedrijf met winstoogmerk . Als vrijwilliger zet je je belangeloos in voor de samenleving. Vrijwilligerswerk is geen verplichting, maar er komt wel een zekere mate van verantwoordelijkheid bij kijken. Soms kan een kleine vergoeding worden gegeven, zoals voor benzine of telefoonkosten.

bottom of page