top of page

Krijg ik een vrijwilligersvergoeding?

Vrijwilligersvergoeding

Een vrijwilligersvergoeding is niet verplicht. Daar kunnen afspraken over worden gemaakt bij de aanvang van het vrijwilligerswerk. Het is niet gebruikelijk dat een vrijwilliger een vrijwilligersvergoeding krijgt. 
Bovendien moet een vrijwilliger als hij/zij een vrijwilligersvergoeding ontvangt, dit opgeven bij de inkomstenbelasting. 

Onkostenvergoeding

Wat soms wel gebeurd, is dat vrijwilligers een 'onkostenvergoeding' krijgen. Dit gaat bijvoorbeeld over telefoonkosten, benzinekosten of leges voor het aanvragen van een verklaring van rechtswege. Hiervan moet voor de belastingdienst echter wel een administratie van overlegd kunnen worden. Maak ook hierover vooraf afspraken met de organisatie waar u vrijwilligerswerk voor gaat doen. 

bottom of page